Żywy Różaniec

Opublikowano 29 kwietnia 2023

Żywy Różaniec jest stowarzyszeniem działającym na podstawie uchwały Konferencji Episkopatu Polski z 2012 roku. W uchwale tej biskupi zatwierdzili Statut Stowarzyszenia Żywy Różaniec. Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty tego statutu.


Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy.

Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jeden dziesiątek, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.

Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.

Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca

 • codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;
 • udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic lub zmiana samodzielna według wskazań zelatora/zelatorki;
 • uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;
 • rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;
 • odważne stawanie w obronie wiary;
 • udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży/ koła;
 • kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca;
 • osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.

Zadania i obowiązki zelatora/zelatorki

 • dba o swoje życie duchowe i formację osobistą;
 • troszczy się o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie;
 • czuwa nad pełnym składem osobowym róży/koła oraz koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic;
 • zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
 • utrzymuje stałą łączność między kapłanem odpowiedzialnym za Żywy Różaniec a różą/kołem i między różami/kołami;
 • odwiedza chorych członków róży/koła;
 • zbiera składki na Mszę świętą, dzieła charytatywne, misje i inne cele.

Przywileje członków Żywego Różańca

Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:

 • przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
 • uroczystości Narodzenia Pańskiego;
 • uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
 • uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
 • uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
 • wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
 • uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
 • święta Ofiarowania Pańskiego.