Parafialny Zespół Caritas

Opublikowano 9 maja 2023

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili

O Zespole

Parafialny Zespół Caritas jest grupą osób prowadząca nieodpłatną działalność charytatywną na obszarze parafii. Do grupy należą członkowi stali oraz osoby doraźnie włączające się działalność Zespołu.

Parafialny Zespół Caritas przy naszej parafii liczy tylko kilka osób. Na czele zespołu stoi ksiądz proboszcz, a bieżącą działalnością kieruje pani Ewa. Serdecznie zapraszamy nowe osoby chętne do włączenia się w pomoc potrzebującym.

Działalność Zespołu

W okresie Adwentu i Wielkiego Postu organizujemy zbiórki żywności na rzecz ubogich mieszkańców naszej parafii, wspieramy najuboższych mieszkańców w zakupie opału i leków, w ramach posiadanych możliwości włączamy się realizację inicjatyw Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Doraźnie wspieramy osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Darowizny

Serdecznie zachęcamy do wpłacania darowizn na działalność charytatywną Caritas. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek parafialny z dopiskiem "Darowizna na działalność charytatywną Caritas". Ofiarę można też złożyć do puszki znajdującej się przy wejściu do kościoła. Bóg zapłać za wszystkie wpłaty.

Zachęcamy również do przekazania 1,5% podatku na rzecz Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Kontakt

Osoby potrzebujące pomocy zapraszamy do kontaktu z księdzem proboszczem.