Nawiedzenie obrazu św. Józefa w diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Home / Ogłoszenia parafialne / Nawiedzenie obrazu św. Józefa w diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ  nawiedzenia obrazu św. Józefa w diecezji Zielonogorsko-Gorzowskiej 

https://diecezjazg.pl/peregrynacja-obrazu-sw-jozefa-program/ 

Na stronie diecezjalnej – adres wyżej podany – można na bieżąco śledzić parafie które nawiedza obraz św. Józefa – foto relacja redaktora  GN Aspektów – Krzysztofa Króla

Program  nawiedzenia obrazu św. Józefa parafii:

Dzień I

  • Powitanie – 17.45
  • 00 – Eucharystia z homilią
  • Przerwa i poczęstunek

 

·         20.00 – Milczeć, walczyć, kochać – blok ewangelizacyjno-modlitewny

o   Katecheza o męskiej duchowości

o   Świadectwa świeckich

o   Modlitwa nad mężczyznami

o   Adoracja Najśw. Sakramentu

·         max. 22.00 – Zakończenie

 

·         Możliwość nocnego czuwania parafialno-dekanalnego

·         20.00 – Dekanalna Zbiórka Ministrantów – ks. Łukasz Malec

 

Spotkanie odbywa się tylko w jednej parafii danego dekanatu w miejscu innym niż kościół.

 

Dzień II

  • Program parafialno-dekanalny
  • 00 – Zakończenie i wyjazd do następnej parafii

Uwaga!:

  • Do udziału w Eucharystiach oraz czuwaniach modlitewnych zapraszamy wszystkich wiernych. Jednak blok ewangelizacyjno-modlitewny Milczeć, walczyć, kochać jest zasadniczo nauką stanową dla mężczyzn.

 

  • Dekanalne zbiórki ministranckie – (zob. załącznik)

 

  • Jako pomoc w prowadzeniu wspólnotowych i prywatnych modlitw do św. Józefa do parafii zostaną rozesłane
  • modlitewniki Milczeć, walczyć, kochać.
  • obrazki z Modlitwą mężczyzny.

KALENDARZ NAWIEDZENIA W POBLIŻU

19  marca – wtorek – Zielona Góra par. w. Józef na Zaciszu

4 kwietnia – czwartek – Zielona Góra, par. Najśw. Zbawiciela

29 kwietnia – poniedziałek –  Zielona Góra par. św. Stanisław Kostka

24 maj – piątek – Czerwieńsk – św. Wojciecha

27 maja – poniedziałek – Zielona Góra – par. Nieustannej Pomocy

28 maja – wtorek – Zielona Góra – par. Świdnica – św. Marcina

==============================

Akt zawierzenia parafii

Święty Józefie, opiekunie Pana Jezusa, dziewiczy oblubieńcze Maryi i patronie Kościoła Powszechnego. Pełni ufności w Twoją przemożną opiekę zawierzamy Ci naszą parafię.

Patronie życia wewnętrznego, Twojej opiece oddajemy duszpasterzy, umocnij ich w pasterskiej trosce o powierzony ich pieczy Lud Boży i dopomóż im wzrastać w świętości.

Przeczysty Stróżu Dziewicy, roztocz swą opiekę nad osobami życia konsekrowanego posługującymi w naszej parafii, niech gorliwie oddają się pracy apostolskiej, a ich zgromadzenia zakonne obfitują w liczne powołania.

Głowo Świętej Rodziny, zawierzamy Ci wszystkie rodziny, a zwłaszcza ojców. Uproś wzajemną miłość w rodzinach i pokój, pomagaj w wychowaniu dzieci, wspieraj w codziennych troskach i kłopotach.

Potomku Dawida, polecamy Twemu wstawiennictwu każdego mężczyznę w naszej parafii, aby za Twoim przykładem był gotowy słuchać Boga i pracować na chwałę Bożą oraz pożytek bliźnich.

Troskliwy obrońco Chrystusa, roztocz swą opiekę nad dziećmi i młodzieżą, niech jak Jezus wzrastają w latach, w mądrości i w łasce u Boga i ludzi! Dopomóż, aby w sercach młodych ludzi z naszej parafii mogło rozwinąć się ziarno powołania kapłańskiego, zakonnego i misyjnego, aby w naszej diecezji nie zabrakło kapłanów Jezusa Chrystusa.

Pociecho nieszczęśliwych, opiekuj się chorymi, cierpiącymi, bezrobotnymi, bezdomnymi i tymi, którym najtrudniej dzisiaj żyć. Uproś nam uczynną miłość, dzięki której będziemy potrafili przyjść im z pomocą.

Święty Józefie, spraw, abyśmy kontemplując przykład Twojego życia, potrafili rozeznawać i wypełniać wolę Bożą. Niech we wszystkim będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej jedyny, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.