Wybory sołtysa

Home / Ogłoszenia parafialne / Wybory sołtysa

PŁOTY . Dziś, dnia 14 marca 2019r.  o g. 17:30  na Zebraniu Wiejskim w miejscowej sali MGOK w Plotach zostanie dokonany wybór SOŁTYSA na kolejną kadencję. Wieś liczy według USC z dnia 31.12.2018r. – 1496 zamieszkałych  na ponad 50 ulicach i uliczkach. Mieszkańcy Płotów są zaproszeni do licznego udziału w Zebraniu i  w wyborach. Zabieramy ze sobą dowód osobisty.

(aby otrzymać duży obraz należy nacisnąć 2x myszką na obrazek, po ukazaniu się małego obrazki ponownie nacisnąć lewy przycisk myszki)

================================

W Y B O R Y    S O Ł T Y S A

I został wybrany sołtysem PŁOT na kolejną pięcioletnią kadencje, ten sam sołtys p Leszek Nojszewski – gratulujemy wyboru.

Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy owocnej współpracy dla dobra mieszkańców Plot i sukcesów w różnych inicjatywach podejmowanych na rzecz mieszkańców.

Do Rady Sołeckiej zostali wybrani:

  1. Zofia Wołkowska
  2. Horodecki Grzegorz
  3.  Poźniak Jerzy