Spływ kajakowy 2014

Z okazji odpustu parafialnego odbył się spływ kajakowy śladami św. Jana Pawła II.
Miejsce: rzeka Obra.
Termin: 12-13 września 2014
Kto nie płynąl, niech żałuje…